loader image

Zespół Procesów i Technologii Środowiska

Działalność naukowo-badawcza pracowników Zespołu Procesów i Technologii Środowiska koncentruje się na badaniach z zakresu:

 • Badanie osadów powstałych podczas podczyszczania ścieków spożywczych
 • Usuwanie siarczanów w biologicznym procesie anaerobowym
 • Biodegradacja organicznych związków fosforu i fosfolipidów
 • Chemiczna dezintegracja osadu czynnego
 • Usuwanie fosforu w biologicznych i chemicznych procesach oczyszczania ścieków
 • Badania usuwania i odzysku fosforu ze ścieków w skali ułamkowo-technicznej w procesie ciągłym
 • Określenie wpływu azotu amonowego na formy wytrącania struwitu
 • Znaczenie metali ziem alkalicznych (Ca, Mg, K) w biologicznych procesach osadu czynnego
 • Ocena zawartości metali ciężkich w wodach, ściekach i osadach ściekowych
 • Utlenianie fosforu organicznego w ściekach z przemysłu spożywczego za pomocą soli żelaza
 • Wykorzystanie złoża żwirowego do usuwania organicznych form fosforu ze ścieków spożywczych
 • Zastosowanie złoża fluidalnego do zwiększenia efektywności biologicznego oczyszczania ścieków z przemysłu rafineryjnego
 • Ocena możliwości oczyszczania ścieków z przemysłu włókienniczego metodami biologicznymi
 • Analiza efektywności odbarwienia ścieków tekstylnych przy zastosowaniu wybranych enzymów
 • Ocena toksyczności ścieków włókienniczych na mikroorganizmy osadu czynnego oraz organizmy żywe występujące w odbiornikach ścieków
 • Zastosowanie procesów chemicznych i fizyko-chemicznych w oczyszczaniu ścieków alkalicznych
 • Analiza biosyntezy toluenu w procesach przeróbki osadów ściekowych
 • Biodegradacja i produkty pośrednie rozkładu toluenu w warunkach beztlenowych
 • Badania oddziaływania zakładów przemysłowych, gospodarki komunalnej i transportu na środowisko;
 • Opis i modelowanie zjawisk związanych z rozprzestrzenianiem się oraz przemianami zanieczyszczeń w atmosferze
 • Badania nad procesem biofiltracji gazów przemysłowych
 • Projektowanie emisji I imisji zanieczyszczeń; Analiza jakości powietrza atmosferycznego 
Zespoły
Zespół Ekologii i Ochrony Przyrody
Zespół Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Zespół Procesów i Technologii Środowiska
Zespół Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich

Konferencja NAUKA-TECHNOLOGIE-ŚRODOWISKO jest planowana w kwietniu 2021 roku

Konferencja Nauka-Technologia-Środowisko 2021

Termin zgłoszeń na Konferencję zostanie podany w najbliższym czasie. Przyjmowane będą zgłoszenia udziału wraz z podaniem tytułu i przesłaniem streszczenia.

Top