loader image

Zespołu Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska

Działalność naukowo-badawcza pracowników Zespołu Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska koncentruje się na badaniach z zakresu:

 • Zastosowanie bakterii naturalnego cyklu siarki w naprzemiennych procesach beztlenowo-tlenowych usuwania siarczanów i siarczków ze ścieków
 • Wykorzystanie bakterii desulfurykacyjnych i siarkowych do usuwaniu metali ciężkich ze ścieków
 • Zastosowanie mikrobiologicznych procesów beztlenowych do odzysku fosforu ze ścieków
 • Wpływ mikroorganizmów nitkowatych na biologiczne procesy usuwania fosforu ze ścieków
 • Odzysk fosforu ze ścieków w formie struwitu przy udziale bakterii nitkowatych
 • Znaczenie składu jakościowego populacji bakteryjnej w przemianach lotnych węglowodorów aromatycznych
 • Ocena toksykologiczna wód zbiorników woj. śląskiego, oraz ścieków komunalnych (przed i po procesach oczyszczania) z wykorzystaniem bioindykatorów stojących na różnych poziomach troficznych (ryby, skorupiaki, pierwotniaki i bakterie)
 • Wpływ zurbanizowania i zagospodarowania zlewni na jakość mikrobiologiczną wód powierzchniowych
 • Ocena inhibitującego działania modyfikatorów celulozy na wybrane gatunki mikroorganizmów
 • Badanie wpływu dezintegracji drobnoustrojów osadu czynnego i piany na poprawę efektywności oczyszczania ścieków
 • Badanie wpływu dezintegracji drobnoustrojów osadu czynnego i piany na intensyfikację procesu fermentacji beztlenowej
 • Dezintegracja osadu czynnego/piany w procesie kawitacji hydrodynamicznej
Zespoły
Zespół Ekologii i Ochrony Przyrody
Zespół Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Zespół Procesów i Technologii Środowiska
Zespół Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich

Konferencja NAUKA-TECHNOLOGIE-ŚRODOWISKO jest planowana w kwietniu 2021 roku

Konferencja Nauka-Technologia-Środowisko 2021

Termin zgłoszeń na Konferencję zostanie podany w najbliższym czasie. Przyjmowane będą zgłoszenia udziału wraz z podaniem tytułu i przesłaniem streszczenia.

Top