loader image

Zespół Ekologii i Ochrony Przyrody

Działalność naukowo-badawcza pracowników Zespołu Ekologii i Ochrony Przyrody koncentruje się na badaniach z zakresu:

  • Metod ochrony szaty roślinnej na różnych poziomach jej organizacji
  • Wykorzystania roślin naczyniowych, mszaków i porostów w ocenie stanu biotopów naturalnych i antropogenicznie zmienionych
  • Ocenie stanu zachowania i ochrony różnorodności szaty roślinnej
  • Waloryzacji przyrodniczej terenów na podstawach geobotanicznych
  • Taksonomii i geografii mszaków
  • Ekologii lasu
  • Biologii i ekologii inwazyjnych gatunków roślin naczyniowych i mszaków
  • Metod ochrony wód i siedlisk nadrzecznych zgodnych z unijną Ramową Dyrektywą Wodną
Zespoły
Zespół Ekologii i Ochrony Przyrody
Zespół Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Zespół Procesów i Technologii Środowiska
Zespół Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich

Konferencja NAUKA-TECHNOLOGIE-ŚRODOWISKO jest planowana w październiku 2020 roku

Niedługo strona Konferencji

Termin zgłoszeń na Konferencję zostanie podany w najbliższym czasie. Przyjmowane będą zgłoszenia udziału wraz z podaniem tytułu i przesłaniem streszczenia.

Top