loader image

Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska:
dr hab. inż. Klaudiusz Grübel, prof. ATH

Zastępca Dyrektora Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska:
dr hab. Alicja Machnicka, prof. ATH

Sekretariat:
mgr inż. Dorota Myślińska

Zespoły
Zespół Ekologii i Ochrony Przyrody
Zespół Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Zespół Procesów i Technologii Środowiska
Zespół Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich

Konferencja NAUKA-TECHNOLOGIE-ŚRODOWISKO jest planowana w październiku 2020 roku

Niedługo strona Konferencji

Termin zgłoszeń na Konferencję zostanie podany w najbliższym czasie. Przyjmowane będą zgłoszenia udziału wraz z podaniem tytułu i przesłaniem streszczenia.

Top