loader image

Rys historyczny

Początki Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska sięgają 1966 r., kiedy rozpoczął w Bielsku-Białej działalność Punkt Konsultacyjny studiów zaocznych Wydziału Włókienniczego Politechniki Łódzkiej. W 1969 r. utworzono Filię Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, gdzie wyodrębniono Oddział Włókienniczy. W listopadzie 1973 r. w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej powołano Instytut Włókienniczy, którego dyrektorem został prof. dr hab. inż. Andrzej Włochowicz. Na początku lat 90-tych podjęto starania o usamodzielnienie Wydziału. W 1992 r. Senat Politechniki Łódzkiej podjął uchwałę o utworzeniu w Bielsku-Białej zamiejscowego Wydziału Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska – w organizacji, a w 1994 r. kolejną uchwałą, nadał mu pełne prawa.

Od momentu utworzenia Wydziału Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska uruchomiono dwa kierunki studiów: Inżynierię Włókienniczą i Inżynierię Środowiska. W roku 2000 nastąpiła reorganizacja Instytutu Włókienniczego, polegająca na powołaniu w jego strukturze czterech zakładów, w tym Zakładu Ochrony Środowiska.
W 2001 r., z chwilą powołania nowej samodzielnej akademickiej szkoły wyższej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska został włączony w jej strukturę. W kwietniu 2002 r. Senat ATH podjął uchwałę o powołaniu, w ramach Wydziału Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska, Instytutu Ochrony i Inżynierii Środowiska, który z kolei podzielono na 5 zakładów. Jego dyrektorem, do końca września 2004 r., był prof. dr hab. inż. Jan Suschka, a od października 2004 r. funkcję tę objął prof. dr hab. Henryk Klama.

W 2006 r. Wydział zmienił nazwę na Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku, a w jego strukturze wyodrębnione były dwa instytuty: Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska oraz Instytut Inżynierii Tekstyliów Tekstyliów Materiałów Polimerowych.

W roku 2013 Wydział został przeniesiony z Pl. Fabrycznego do nowego budynku C w kampusie ATH na Błoniach.

Z dniem 1 marca 2015 roku został utworzony trzeci Instytut – Instytut Budownictwa – na podstawie Uchwały Nr 1048/01/V/2015 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dn. 27 stycznia 2015 r. i Zarządzenia Nr 881/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 25 lutego 2015 r.

Uchwałą Senatu Nr 1068/03/V/2015 z dnia 24 marca 2015 r. i Zarządzeniem Nr 893/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 marca 2015 r. zmieniono nazwę Wydziału Nauk o Materiałach i Środowiska na Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.

30 czerwca 2018 roku na mocy Zarządzenia Nr 1216/2017/2018 i 1217/2017/2018 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 maja 2018 r. na Wydziale Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska zlikwidowano Zakłady w ramach Instytutów.

Od września 2019 r. trzecim dyrektorem Instytutu został dr hab. inż. Klaudiusz Grübel, prof. ATH.

Zespoły
Zespół Ekologii i Ochrony Przyrody
Zespół Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Zespół Procesów i Technologii Środowiska
Zespół Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich

Konferencja NAUKA-TECHNOLOGIE-ŚRODOWISKO jest planowana w październiku 2020 roku

Niedługo strona Konferencji

Termin zgłoszeń na Konferencję zostanie podany w najbliższym czasie. Przyjmowane będą zgłoszenia udziału wraz z podaniem tytułu i przesłaniem streszczenia.

Top