loader image

Kontakt

Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
Akademii Techniczno-Humainstycznej w Bielsku-Białej
ul. Willowa 2 Budynek C
43-309 Bielsko-Biała
Tel.: +48 33 82 79 101 lub 181
Fax.: +48 33 82 79 101
E-mail: iois@ath.bielsko.pl

Lokalizacja

Zespoły
Zespół Ekologii i Ochrony Przyrody
Zespół Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Zespół Procesów i Technologii Środowiska
Zespół Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich

Konferencja NAUKA-TECHNOLOGIE-ŚRODOWISKO jest planowana w kwietniu 2021 roku

Konferencja Nauka-Technologia-Środowisko 2021

Termin zgłoszeń na Konferencję zostanie podany w najbliższym czasie. Przyjmowane będą zgłoszenia udziału wraz z podaniem tytułu i przesłaniem streszczenia.

Top