loader image

Informacje ogólne

Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska
jest jednym z trzech Instytutów tworzących strukturę
Wydziału Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska.

Zespoły
Zespół Ekologii i Ochrony Przyrody
Zespół Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
Zespół Procesów i Technologii Środowiska
Zespół Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Górskich

Konferencja NAUKA-TECHNOLOGIE-ŚRODOWISKO jest planowana w październiku 2020 roku

Niedługo strona Konferencji

Termin zgłoszeń na Konferencję zostanie podany w najbliższym czasie. Przyjmowane będą zgłoszenia udziału wraz z podaniem tytułu i przesłaniem streszczenia.

Top